B’family har som ideologi att möjligheterna till förändring är något som bäst lyfts upp tillsammans. Vi tror på att förändring är möjlig i varje människas livssituation och att många förändringar kräver tid, känsla och engagemang. Dessutom vet vi efter många år av socialt arbete med människor som befinner sig i svåra situationer i livet att det inte blir någon förändring om något inte görs – och att det är väldigt mycket som redan provats.

Det är redan tufft och jobbigt att det är svårt – det ska inte vara svårt och jobbigt att få hjälp!

Tillsammans med barn, ungdomar, familj, nära och kära, socialtjänst och andra viktiga aktörer som skola och fritid samarbetar vi för att möjliggöra utveckling och välmående. Tillsammans med dig och din familj söker vi efter just den lösning som du behöver för att förändra och ta dig mot ditt mål. Vi arbetar i barnens egna miljö som hemmet, skolan och det egna bostadsområdet. Vi har egna lokaler i Borås men använder oss även mycket av naturen som en naturlig plats för våra aktiviteter och samtal. Dessutom har vi en stuga i Fristad där vi har möjlighet att jobba med barnen och ungdomarna utifrån deras intressen och förutsättningar.

    Vanliga problembilder:

  • Barnet eller ungdomen orkar inte gå till skolan.
  • Barnet eller ungdomen orkar inte ta sig ur sängen på morgonen.
  • Det går helt enkelt inte att prata med varandra längre.
  • Det blir väldigt mycket hårda ord – och ibland blir det fysiskt.
  • Alla är konstant arga, ledsna eller besvikna på varandra.
  • Det går inte att förstå sig på varandras svårigheter.
  • Någon eller några i familjen kan inte slita sig från datorerna.
  • Det finns ingen som lyssnar och förstår.

Så hjälper vi till

Här kan du läsa hur vi på B’family rent konkret kan hjälpa till, och inte minst vad vi kan hjälpa till med!

Så tänker och känner vi

Liksom alla människor och organisationer drivs vi av vissa tankar, ingångspunkter och känslor. Läs om hur vi tänker och resonerar kring våra uppdrag.

Våra metoder

Vi utgår från beprövade metoder utifrån KBT, systemteori och KASAM. Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Vår verksamhet

Vår verksamhet har en grundtanke, och ett flöde kring hur saker generellt sker. Här kan du få inblick i vilka tjänster vi erbjuder och vår organisation.