Så tänker och känner vi

Att livet har sina upp- och nedgångar är något som för många är självklart. Ibland blir det mindre svackor som var och en lär sig av och tar sig vidare utan mer än lite skrapsår. Vissa situationer och processer – inte minst inom familjer – kan trycka ner människor så långt under isen att konsekvenserna för familjen och framtiden kan bli onödigt stora.

Vi på B’family tror inte att en problematisk familjesituation är kopplat till en person, en händelser eller ett fenomen. Det är något större som påverkar hela familjen som system och då hela problembilden delas av alla finns även möjligheten till förändring och lösningar djupt inrotat i varje familj.

Att få till förändring när det är jobbigt är inte sällan ordentligt svårt och att ändra på negativa mönster som är del av vanliga familjemönster tar tid – och måste få ta tid. Vi tror på transparens och delaktighet, en öppenhet för det som är svårt men även de möjligheter som finns för att på så sätt kunna ge det friska och fungerande näring att bryta ner det som inte fungerar och bygga upp något nytt.

Vi tror på relationer och att lyssna förbehållslöst. Alla har olika bilder av alla olika situationer och därför ser vi det som oerhört viktigt att alla inblandade får komma till tals och känna sig lyssnade på – på riktigt.

Lösningarna finner och skapar vi tillsammans.