Vår verksamhet

B’family jobbar med strukturerad öppenvård som insats enligt SoL (socialtjänstlagen) 7 kapitlet, 1 paragrafen, p.4. Vi har tillståndsbevis utfärdat av IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva öppenvård för barn och unga.

Den rapport som vi regelbundet skickar till socialtjänsten ska kunna läsas och förstås av alla inblandade. Den skrivs enligt BBIC´s modell (Barns Behov i Centrum). Dokumentationen sker i journalsystemet Rätt Spår.

Vi har ett nära samarbete med Barnvux AB, leg.psykolog/leg. psykoterapeut Kent Karlsson. Kent har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och deras familjer.

Dokument gällande verksamheten:

Här finner du vissa av våra verksamhetsdokument där du får insyn i hur organisationen fungerar, samt hur vi arbetar och upprätthåller våra ärenden.

Familjebehandling

B´family ger stöd i hemmet till familjer som behöver hjälp med att hitta nya vägar för att kunna förbättra sina relationer både i och utanför familjen. Vi arbetar med familj, barn och unga vuxna där vi försöker hitta lösningar. Vi utgår från familjens egna målsättningar och strävar efter att ta fram var och ens möjligheter och resurser.

Vi tittar på barnens behov och föräldrarnas förmåga samt den omgivande miljön. Vi utgår ifrån en individuellt och tydligt utformad genomförandeplan, där både mål och delmål är klart formulerade och lätta för alla att följa upp.

Umgängesstöd

Vi erbjuder stöd vid bevakat umgänge mellan förälder/barn/syskon. Våra lokaler är anpassade för barn och ungdomar i alla åldrar. Vi kan också hjälpa till att möjliggöra möten genom att hämta och lämna familjemedlemmarna.

Boendestöd

Vi arbetar med att coacha ungdomar i sitt eget boende. Arbetet bygger på en bra relation mellan oss och ungdomen. Först då kan vi tillsammans arbeta mot gemensamma mål och delmål.

B´family erbjuder bland annat stöd för att:
* sköta hushållet (matlagning, städning och tvättning).
* ta hand om sin hälsa både psykiskt och fysiskt.
* förstå och sköta sin ekonomi.
* ta kontakt med myndigheter och förstå hur samhället fungerar.
* integreras i ett socialt sammanhang genom intresse/fritidsaktiviteter
* genomföra utbildning och/eller praktik.
* ta körkort.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation till skola, socialtjänst, föräldrar och andra eventuella aktörer kopplat till våra ärenden för att få till så konstruktiva förändringsprocesser som möjligt med berörda.