Öppenvård

Vi utgår från individens och nätverkets styrkor för att hitta vägar framåt när det är svårt och tar emot!

B´family ger stöd i hemmet till familjer som behöver hjälp med att hitta nya vägar för att kunna förbättra sina relationer både i och utanför familjen. Vi arbetar med familj, barn och unga vuxna där vi försöker hitta lösningar. Vi utgår från familjens egna målsättningar och strävar efter att ta fram var och ens möjligheter och resurser.

Vi tittar på barnens behov och föräldrarnas förmåga samt den omgivande miljön. Vi utgår ifrån en individuellt och tydligt utformad genomförandeplan, där både mål och delmål är klart formulerade och lätta för alla att följa upp. Den rapport som vi regelbundet skickar till socialtjänsten ska kunna läsas och förstås av alla inblandade. Den skrivs enligt BBIC´s modell (Barns Behov i Centrum). Dokumentationen sker i journalsystemet Rätt Spår.