Stödboende

Vi arbetar tillsammans med dig som ung vuxen för en fullgod framtid.

STÖDBOENDE (Ungdomar över 18 år)

Vi arbetar med att coacha ungdomar i sitt eget boende. Arbetet bygger på en bra relation mellan oss och ungdomen. Först då kan vi tillsammans arbeta mot gemensamma mål och delmål.

B´family erbjuder bland annat stöd för att:
* sköta hushållet (matlagning, städning och tvättning).
* ta hand om sin hälsa både psykiskt och fysiskt.
* förstå och sköta sin ekonomi.
* ta kontakt med myndigheter och förstå hur samhället fungerar.
* integreras i ett socialt sammanhang genom intresse/fritidsaktiviteter
* genomföra utbildning och/eller praktik.
* ta körkort.